Условия за ползване на уеб сайта

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес www.maniac.bg, наричан по-нататък „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага фирма „Маниак“ ООД, с адрес: гр. Асеновград, ул. „Марица“ № 5, БУЛСТАТ BG115827601, тел. 0331 / 6 54 73, наричана по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта

1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Маниак ООД или трета страна.

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

1.4. На потребителя е забранено следното:

1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Маниак ООД. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

1.4.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.5. Маниак ООД си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това МАНИАК ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.

2.2. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства Маниак ООД, нейните служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на Маниак ООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5. Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

3. Препратки (хипервръзки)

3.1. Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът Маниак ООД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

4. Авторско право

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Маниак ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Маниак ООД.

4.3. Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика Маниак ООД.

4.5. Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора Маниак ООД.

5. Поверителност

5.1. Доставчикът Маниак ООД е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

5.5. Маниак ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

Доставка и плащане

Всяка пратка пристига до Вас опакована с отношение от екипа на MANIAC и внимателно доставена от партньорите ни от куриерски фирми SPEEDY и ECONT.
Пратката ще Ви зарадва на посочения от Вас адрес офис на куриер, като винаги предлагаме опция „преглед“ и „тест“. Съветваме Ви да се възползвате от нея, защото така може да пробвате тоалетите още преди заплащането им.
Плащането се извършва чрез наложен платеж при получаване на очаквания пакет от MANIAC!

Към цената на всяка пратка се калкулира и цена на доставка. Можете да поръчате MANIAC пакетът да бъде доставен до удобен за Вас адрес (11лв) или да го получите от офис на SPEEDY или ECONT във вашия град (8лв.).

Замяна и връщане

Условия за връщане и замяна:

Винаги имате право да върнете или замените закупената от Вас стока, в случай, че тя не отговаря на очакванията Ви. Срокът за това е 14 дни от получаване на пратката до посочения от Вас адрес или офис на куриер, ако срещнете затруднения, може да се свържете с нашия екип, като изберете най-удобния за Вас начин: тел. 0899 96 30 15 или e-mail [email protected]

След получаване на потвърждение от страна на „Маниак“ ООД може да изпратите артикула, подлежащ на замяна или връщане.

Пратките се връщат по куриер: SPEEDY – гр. Асеновград, ул. „Гоце Делчев“ 91-93
ECONT гр. Асеновград, офис АБВ, зад сладкарница Нико, ул. „Гоце Делчев“ №40 като разходите са за Ваша сметка.

За връщане или замяна се приемат само пратки, за които е спазено:

  • Екипът на „Маниак“ ООД да е бил уведомен писмено или по телефона, че пратката ще бъде върната или заменена.
  • Пратката да е в търговски вид – чиста и в оригинална опаковка, с всички налични етикети; да не е употребявана/носена или обработвана с препарати.
  • Артикулът за връщане или замяна да е с всички получени документи и комплименти.
  • Към пратката за връщане или замяна да е добавен и изпратения касов бон.

„Маниак“ ООД си запазва правото да не приема върнати продукти, които не отговарят на горните условия.

Неподходящ размер и връщане на стока:

В случай че желаете да смените избрания модел с друг размер или желаете да получите друг артикул, то тогава отново трябва да следвате стъпките, описани по-горе.

След като нашият екип „Маниак“ ООД получи пратката за смяна, възможно най-бързо ще Ви изпрати нова, според Вашите последно описани изисквания. Разходите по изпращане на нов артикул, в случай на замяна, са за Ваша сметка.

Разходите по връщане на артикула са за сметка на MANIAC, когато:

  • При получаване от клиента, пратката има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
  • Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
  • Продуктите имат фабрични дефекти.

При тези случаи „Маниак“ ООД ще понесе разходите по доставката.

Възстановяване на сумата:

В случай, че желаете изцяло да върнете закупен артикул, независимо по каква причина, отново трябва да следвате описаните стъпки или да се свържете с нашия екип „Маниак“ ООД.

След като „Маниак“ ООД получи пратката и се увери в нейната изрядност, както и в наличието на придружаващите документи, комплименти и товарителница, сумата ще Ви бъде възстановена ПО БАНКОВ ПЪТ. Възстановяването на сумата става в срок най-много до 14 дни след получаване на върнатата стока.